Det er viktig for Innland Eiendom at våre leietakere trives i sin bolig, sammen med sine naboer.

Finn din bolig
  • Innland Eiendom ønsker greie personer som vet å ta hensyn til sine omgivelser og naboer.
  • Ved oppstart av leieavtale ber vi om depositum tilsvarende 3 mnd. husleie hvis ikke annet er angitt i annonse. Dette er i henhold til Husleielovens bestemmelser.
  • Vi benytter 3 mnd. oppsigelse i våre kontrakter hvis ikke annet er angitt.